Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych RODO
Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wadowicach.
Dane kontaktowe: http://www.wadowice.sr.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Łukasz Polak,  e-mail: iod@wadowice.sr.gov.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej – art. 6 ust. c) oraz e) RODO - przepisy regulujące dany rodzaj postępowania i czynności:
  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
  3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
  4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
  5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy;
  6. Itd.
 2. Zatrudnianie pracowników i sędziów - art. 6 ust. a) oraz b) RODO –
  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 1. Realizacja zawartych umów, do których niezbędne jest powierzenie danych osobowych – art. 28 RODO.
Kategorie odbiorców
 • Administratorzy systemów centralnych teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie
 • Podmioty wykonujące usługi serwisowe infrastruktury Sądu
Okres przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych celów przetwarzania:
 1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej - zgodnie z okresem:
  1. postępowania sądowego lub innych czynności związanych z ochroną prawną zapewnianą przez Sąd;
  2. postępowania wykonawczego, w tym nadzoru lub dozoru kuratorskiego;
  3. przechowywania danych w archiwum zgodnie z właściwymi przepisami.
 2. Zatrudnianie pracowników i sędziów - zgodnie z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz sądu (pracownik, sędzia, itd.), jak również po ustaniu świadczenia, jeżeli ma to umocowanie w przepisach (np. sędzia w stanie spoczynku)
  1. Realizacja zawartych umów, do których niezbędne jest powierzenie danych osobowych – zgodnie z okresem trwania umowy powierzenia danych osobowych
    

   Prawa osoby, której dane dotyczą:
 1. dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 7. osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają, inne przepisy.
 
Podanie danych osobowych jest (w zależności od celu)
 • przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej – wymogiem ustawowym,
 • zatrudnieniu pracowników i sędziów – dobrowolne, jednak warunkuje udział w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy
 • realizacji umów, do których niezbędne jest powierzenie danych osobowych – dobrowolne, jednak warunkuje udział w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
Autor Sąd Rejonowy w Wadowicach2018-05-28
Publikujący Sławomir Ryszawy - Informatyk 2018-05-28 11:05
Modyfikacja Sławomir Ryszawy - Informatyk 2018-09-07 12:05