Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego Sądu Rejonowego w Wadowicach

Wadowice, dnia 3 września  2013r.

Prez. Adm. 1102- 13/2013/W                                                                            

 

 

Informacja o wynikach konkursu

na wolne  stanowisko asystenta sędziego Sądu Rejonowego w Wadowicach,

który odbył się w dniu 2 września 2013r. 

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego /Dz. U. z 2012r. poz.314/ przedstawiam informacje o wynikach konkursu:

 

1/ W konkursie udział wzięły następujące osoby :

1. Jakub Błasiak    - zam. Kęty
2. Iwona Czucha    - zam. Droginia koło Myślenic
3. Andrzej Jamróz    - zam. Wadowice
4. Sylwia Kluzik    - zam. Wadowice
5. Magdalena Poznańska    - zam. Kraków
6. Paweł Smolec    - zam. Andrychów

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie stawiły się n/n osoby:

1. Paweł Banasiak    - zam. Lublin
2. Justyna Borawska         - zam. Zembrzyce
3. Piotr Rokita    - zam. Dębica

 

 

 

 

 

2/ Wyniki poszczególnych kandydatów na stanowisko asystenta sędziego :

 

 

Imię i Nazwisko

Wyniki części testowej konkursu

(0-36)

Kazus z prawa karnego i cywilnego Razem liczba uzyskanych punktów
Jakub Błasiak 30 9 39
Iwona Czucha 35 10 45
Andrzej Jamróz 21 4 25
Sylwia Kluzik 27 5 32
Magdalena Poznańska 35 8 43
Paweł Smolec 21 2 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Wobec powyższego Komisja wskazała niżej wymienioną osobę do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Wadowicach :

 

  1. Iwona Czucha

 

4/ Komisja sporządziła listę kandydatów rezerwowych :

 

  1. Magdalena Poznańska
  2. Jakub Błasiak

 

 

Pozostali kandydaci, którzy przystąpili do konkursu nie uzyskali określonej w § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego /Dz. U. z 2012r. poz.314/ liczby punktów.

 

 

                                                                                                                   Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                                            w Wadowicach

 

                                                                                                                      SSR Romana Sołtysek

Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
Autor Sąd Rejonowy w Wadowicach2013-09-04
Publikujący - 2013-09-04 12:48