Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko Stażysty w Sądzie Rejonowym w Wadowicach

Wadowice, dnia 16 kwietnia 2012r.

Prez. Adm. 1102 – 3/2012/W

 

 

Z A W I A D O M I E N I E     

 

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Stażysty w Sądzie Rejonowym w Wadowicach  w pionie karnym w wymiarze 2 etatów zawiadamia, że  do II - go  etapu konkursu  przeprowadzonego w dniu 13 kwietnia 2012r.  stanęło 28 osób,  3 osoby nie stawiły  się  na konkurs.

 

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

 

1. Pan Paweł Sadowski  9,4 pkt
2. Pani Sabina Czyszczoń  8,5 pkt
3. Pani Joanna Lempart 8,2 pkt
4. Pani Iwona Listowska 8,2 pkt
5. Pani Kamila Pątek 7,6 pkt
6. Pani Roma Janecka 7,1 pkt
7. Pani Anna  Ćwiękała 7,1 pkt
8. Pan Mirosław Pietraszek 7,0 pkt
9. Pani Magdalena Kachel 6,9 pkt
10. Pani Karolina Szczerbińska             6,9 pkt
11. Pani Karolina Śpiewla 6,6 pkt
12. Pani Aneta Łopatecka 6,5 pkt
13. Pani Aleksandra Łysoń 6,5 pkt

 

 

III Etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna - odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2012r.  

w budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach ul. Żwirki i Wigury 9

pokój 114 o godzinie 9.00

 

 

 

 

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                  Komisji Konkursowej

                                    SSR Halina Almert

 

Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
Autor Sąd Rejonowy w Wadowicach2012-04-16
Publikujący - 2012-04-16 11:46
Modyfikacja Łukasz Polak 2012-04-16 12:27