Lista zakwalifikowanych kandydatów na stanowisko Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Wadowicach

Prezes Sądu Rejonowego                                                     Wadowice, dnia 7 marca  2011r.   

w  Wadowicach

Prez. Adm. 1101 – 1/2011/W

 

 

 

Lista zakwalifikowanych kandydatów na stanowisko

Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Wadowicach

spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu

o przeprowadzeniu konkursu na w/w stanowisko

 

 

1. Harężlak Anna                   zam. 43-365 Kobiernice

2. Pamuła Renata                   zam. Tomice, 34-100 Wadowice 

3. Pawełek Adam                   zam. 43-300 Bielsko – Biała

4. Pochłopień Aneta               zam. 34-231 Juszczyn

5. Polaszek Ryszard               zam. 34-100 Wadowice

 

 

Lista nie zakwalifikowanych osób, których oferty zostały odrzucone z powodu braków formalnych :

 

1. Bartoszek – Wciślak – Marta , 34-205 Stryszawa

 

 

 


                                                                                              Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                 SSR Romana Sołtysek

 

Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
Autor Sąd Rejonowy w Wadowicach2011-03-08
Publikujący -