Sąd Rejonowy w Wadowicach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Wadowicach

                                                                                 
           Prezes Sądu Rejonowego w Wadowicach w dniu 13 października 2016 roku ogłasza konkurs zarejestrowany pod  numerem Adm. 110-4/16/W na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy.
Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego ( Dz. U. z 2012r. poz. 331) w dniu   21 listopada 2016 roku o godzinie 9.00  w budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach  przy ul. Żwirki i Wigury 9, sala nr 33.
 1. Wymagania niezbędne:
            Kandydaci muszą spełniać warunki określone  w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych / tekst jedn.: Dz. U. z 2015r., poz. 133 ze zm./ , a mianowicie  na  stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
 
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze  w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata;
 5. zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.
 
II.              Wymagane dokumenty:
Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu „ Konkurs na stanowisko Referendarza Sądowego Adm. 110-4/16/W”, bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Wadowicach bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe  (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia   28   października    2016 roku na adres:
               Sąd Rejonowy w Wadowicach  ul. Żwirki i Wigury 9, 34 – 100  Wadowice


Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko referendarza sądowego (zawierający aktualny adres  oraz  numer telefonu kontaktowego);
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,
 4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami  stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 6. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem  Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 7. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
          Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust.
1 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego ( Dz. U. z 2012r. poz. 331) oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym  w art. 149 § 1 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  / tekst jedn.: Dz. U. z 2015r., poz. 133 ze zm./  Prezes Sądu Rejonowego w Wadowicach ustali listę  kandydatów dopuszczonych do konkursu, która zostanie w dniu 7 listopada  2016 roku  umieszczona na tablicy ogłoszeń  - I piętro budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach oraz na stronie internetowej Sądu - www.wadowice.sr.gov.pl w  Biuletynie Informacji Publicznej nie później   niż  na 7 dni przed terminem rozpoczęcia  konkursu.
        Osoby, które nie złożyły kompletu dokumentów lub nie  będą  spełniały wymogów ustawowych, nie zostaną dopuszczone  do dalszego etapu postępowania konkursowego.
 
III.       Przebieg konkursu:
Konkurs trwa  90 minut i  jest przeprowadzany w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:
1) testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego;
2) dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.


 
powrot
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
Autor Sąd Rejonowy w Wadowicach2016-10-14
Publikujący Łukasz Polak 2016-10-14 13:52
Modyfikacja Łukasz Polak 2016-10-14 14:00
Sąd Rejonowy w Wadowicachul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice tel. (33) 875-70-00 email: oa_wadowice@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]