Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów
 

I. Biuro Obsługi Interesantów znajduję się w budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach,  przy ul. Żwirki i Wigury 9 , na parterze budynku w pokoju nr 12, wraz ze stanowiącą jego integralną częścią Czytelnią Akt.
 
Biuro Obsługi Interesantów - czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.30 do 15.30.
BOI – udziela podstawowych informacji osobom zgłaszającym się :
- osobiście
- za pomocą poczty elektronicznej – e-mail: boi@wadowice.sr.gov.pl

 

Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta – udziela podstawowych informacji interesantom – telefonicznie :

 w poniedziałki w godzinach 7.30 – 18.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00
 
pod numerem infolinii: 801 800 122- dla telefonów stacjonarnych
pod numerem infolinii: 12 286 32 83- dla telefonów stacjonarnych i komórkowych 


 
Czytelnia akt-  czynna jest  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
W celu umówienia terminu zapoznania się z aktami w czytelni należy kontaktować się pod numer telefonu  - (33) 875 7047.   
Zakres i sposób działania czytelni określony został w „Regulaminie funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Wadowicach”.

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności :

 1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych
  z sądowych systemów informatycznych - formularz BOI;
  (Ze względów technicznych formularz chwilowo nie działa)
 2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału - fomularz BOI; (Ze względów technicznych formularz chwilowo nie działa)
 3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw
  w biurze nie będzie możliwe;
 5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 6. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 7. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 8. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 9. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.
   
  II. Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
Autor Sąd Rejonowy w Wadowicach2017-12-14
Publikujący Łukasz Polak 2012-09-03 09:00
Modyfikacja Sławomir Ryszawy - Informatyk 2018-05-21 12:05