Sąd Rejonowy w Wadowicach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

SPRAWY KARNE

W pionie karnym rejestracja, nadawanie numerów spraw, które kierowane są na rozprawę, prowadzona jest zgodnie z obowiązującym w tym zakresie art. 351 Kodeksu postępowania karnego i wydanym na jego podstawie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie określania szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego (Dz. U. z 2003 roku Nr 107 poz. 1007). Przepisy te nakładają obowiązek rejestrowania dziennego wpływu w sposób alfabetyczny według nazwiska pierwszego oskarżonego w każdej sprawie, a nadto istnieje lista sędziów orzekających w wydziale, i poszczególnym sędziom, również w porządku alfabetycznym przydzielane są do rozpoznania kolejne sprawy. Odstępstwa od tej zasady, zgodnie z art. 351 Kodeksu postępowania karnego, wymagają zarządzenia Przewodniczącego Wydziału, które musi wskazywać przyczynę przydzielenia sprawy z pominięciem wskazanej kolejności.
Sprawy nie kierowane na rozprawę są rejestrowane według dziennego wpływu i przydzielane do rozpoznania sędziom w zależności od obciążenia poszczególnymi sprawami, ewentualnie sędziom pełniącym dyżury (np. tzw. „aresztowe”).
Sprawy o wykroczenia rejestrowane są według dziennego wpływu, przy czym nie obowiązuje tutaj art. 351 Kodeksu postępowania karnego, choć sprawy te w Wydziale VII Grodzkim także przeważnie rejestrowane są w porządku alfabetycznym, ewentualnie, w zależności od pochodzenia wniosku o ukaranie od określonego oskarżyciela (Policja, Straż Miejska i.t.p.). Wynika to z faktu, iż z reguły jednorazowo składanych jest kilkanaście wniosków przez jednego oskarżyciela. Sprawy te przydzielane są sędzim do ich referatów według bieżącego obciążenia każdego referenta.


SPRAWY CYWILNE

Pion cywilny
W Wydziałach I Cywilnym przydziału spraw cywilnych dokonuje Przewodniczący Wydziału, według z góry ustalonego klucza, polegającego na tym, że poszczególni sędziowie otrzymują sprawy o określonej ostatniej cyfrze sygnatury akt. Oczywiście w uzasadnionych wypadkach Przewodniczący może od tej zasady odstępować.

Pion rodzinny
Każdej sprawie, według kolejności wpływu do Sądu, nadawany jest przez Kierownika Sekretariatu Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich numer – tzw. sygnatura, przy wpisie sprawy do odpowiedniego repertorium. Przydział spraw poszczególnym sędziom dokonywany jest według rodzaju spraw i według klucza opartego na podziale terenu podlegającego właściwości Sądu pomiędzy poszczególnych sędziów orzekających w Wydziale. Przewodniczący Wydziału może odstąpić od tej zasady w uzasadnionych okolicznościami przypadkach, np. wyjątkowo dużym wpływem spraw z danego terenu, a zmniejszonym z innego, czasowymi nieobecnościami sędziów.

Pion ksiąg wieczystych
Sprawy wpływające do Wydziału Ksiąg Wieczystych są rejestrowane przez Kierownika Sekretariatu w odpowiednich księgach biurowych następnie przekazywane są Przewodniczącemu Wydziału, który wydaje odpowiednie dekretacje do wykonania pracownikom odpowiedzialnym zgodnie z podziałem czynności.

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu.

Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
Wytworzył Sąd Rejonowy w Wadowicach2008-12-12
Publikujący Łukasz Polak 2008-12-12 12:13
Sąd Rejonowy w Wadowicachul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice tel. (33) 875-70-00 email: oa_wadowice@krakow.so.gov.pl
Wygenerowano: 23 lutego 2018r. 01:26:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.