Sąd Rejonowy w Wadowicach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:eBIP :: Rejestr zmian :: Wzory pism
Ta treść jest nieaktywna

Wzory pism

Pisma OGÓLNE    Sprawy CYWILNE    Sprawy KARNE    Sprawy Rodzinne

 

 

Zamieszczone pisma procesowe stanowią wzór, który należy dostosować do potrzeb danej sprawy.

 

 

 

Pisma OGÓLNE

 

1. Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym do zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata, pełnomocnika    
2. Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym do zwolnienia od kosztów sądowych  
3. Wniosek o wykonanie kserokopii z akt  
4. Wniosek o zgodę na wykonanie fotokopii z akt  
5. Wniosek o zgodę na wgląd do akt  
6. Wniosek o udostępnienie nagrania z systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozprawy - na czytelni akt  
7. Wniosek o udostępnienie nagrania z systemu cyfrowej rejestarcji przebiegu rozprawy - na nośniku CD  
8. Pismo przewodnie uzupełniające dane do sprawy  
9. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym do zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata i peł..doc  
10. Wniosek o zwolnienie od kosztow sądowych wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym do zwolnienia od kosztów sądowych  
 
11. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym do ustanowienia adwokata i peł. z urzędu  
12. Wnioskek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem (jeśli strona nie zgadza się z treścią orzeczenia)  
13. Wniosek o doręczenie orzeczenia z klauzulą prawomocności lub wykonalności  

 

 

 

 

Sprawy CYWILNE

 

1. Pozew w postępowaniu uproszczonym do 10tys. wartości - P  
2. Odpowiedź na Pozew w postępowaniu uproszczonym do 10tys. zł - OP  
3. Pismo z Danymi Stron w postępowaniu uproszczonym do 10tys. zł - DS  
4. Pismo zawierające wnioski dowodowe w postępowaniu uproszczonym do 10tys. zł - WD  
5. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym do 10tys. zł - SP  
6. Pozew wzajemny w postępowaniu uproszczonym do 10tys. zł - SP  
7. Pozew o zapłatę powyżej 10 tys. zł
8. Sprzeciw od nakazu zapłaty powyżej 10 tys. zł
9. Pozew o eksmisję
10. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po 1 osobie zmarłej
11. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po 2 osobach zmarłych
12. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po 3 osobach zmarłych
13. Wniosek o dział spadku
14. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
15. Wniosek o zniesienie wspówłasności
16. Wniosek o podział majątku
17. Wniosek o stwierdzenie uwłaszczenia
18. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia
19. Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej
20. Wniosek o złożenie do depozytu
21. Wzór pełnomocnictwa w sprawie cywilnej

 

 

 

Sprawy KARNE

 

1. Sprzeciw od wyroku nakazowego
2. Wniosek o odpis prawomocnego wyroku, postanowienia
3. Wniosek o odpis wyroku, postanowienia z nadaniem klauzuli wykonalności
4. Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności
5. Wniosek o rozłożenie kary grzywny i kosztów na raty
6. Wniosek o rozłożenie świadczenia pieniężnego na raty
7. Wniosek o wyznaczenie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu
8. Wniosek o zatarcie skazania

 

 

 

Sprawy RODZINNE

 

1. Pozew o alimenty
2. Pozew o obniżenie alimentów
3. Pozew o podwyższenie alimentów
4. Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
5. Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia
6. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżenskiej
7. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
8. Pozew zaspakajanie potrzeb rodziny
9. Wniosek o egzekucję kontaktów z małoletnim
10. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskich
11. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej i ustanowienie rodziny zastępczej
12. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
13. Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego
14. Wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim
15. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej
16. Wniosek o ustanowienie opieki prawnej dziecka
17. Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej
18. Wniosek o wydanie zgody na dokonanie czynności prawnej im. ubezwłasnowolnionego
19. Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej imieniem małoletniego
20. Wniosek o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
21. Wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu dla małoletniego
22. Wniosek o zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumentu do zawarcia małżeństwa
23. Wniosek o przysposobienie

 

 

 

 
Rejestr zmian

Modyfikował/a: Sąd Rejonowy w Wadowicach
Data: 2017-03-29 12:33:31

Sąd Rejonowy w Wadowicachul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice tel. (33) 875-70-00 email: oa_wadowice@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]