Aktualności Sądu Rejonowego w Wadowicach http://wadowice.sr.gov.pl Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wadowicach za rok 2017 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0100 http://wadowice.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-361 ... Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Wadowicach za rok 2017. Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0100 http://wadowice.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-361 ... Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wadowicach za rok 2015. Wed, 09 Mar 2016 00:00:00 +0100 http://wadowice.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-361 ... Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Wadowicach za rok 2015. Wed, 09 Mar 2016 00:00:00 +0100 http://wadowice.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-361 ... Plan działalności Sądu Rejonowego w Wadowicach na rok 2017 Fri, 30 Dec 2016 00:00:00 +0100 http://wadowice.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-361 Plan działalności Sądu Rejonowego w Wadowicach na rok 2017...