Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektu Sądu Rejonowego w Wadowicach przy ul. Żwirki i Wigury 9
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2016-11-23 15:22:40: Dodano wynik do przetargu
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektu Sądu Rejonowego
w Wadowicach przy ul. Żwirki i Wigury 9


 

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektu Sądu Rejonowego
w Wadowicach przy ul. Żwirki i Wigury 9

 
 
Postępowanie prowadzone w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz po zastosowaniu art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 1020), w celu zawarcia umowy wykonawczej do umowy ramowej nr 5/ZP-UR/2016 zawartej w dniu 5 lipca 2016 roku przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.
Data składania ofert:
2016-11-17 08:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-23 15:20:00
PublikującyKrzysztof Różański 2016-11-23 15:20:00
Modyfikował(a) Krzysztof Różański 2016-11-23 15:22:40

Rejestr zmian