Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 101431-2016 z dnia 2016-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wadowice
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przejmowania, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji niearchiwalnej będącej własnością Zamawiającego oraz brakowania po upływie okresu przechowywania....
Termin składania ofert: 2016-07-01

Numer ogłoszenia: 105397 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101431 - 2016 data 23.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Sąd Rejonowy w Wadowicach, ul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 33 875 70 40, fax. 33 875 70 40.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: