Temat:
Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 593/17

 

Treść:
Sąd Rejonowy w Wadowicach do sygn. akt I Ns 593/17 prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Kutermaku ostatnio zamieszkałym w Brodach numer 376, zmarłym 8 lipca 1999 roku oraz Krystynie Kutermak ostatnio zamieszkałej pod tym samym adresem zmarłej w dniu 6 listopada 2006 roku. Sąd wzywa, aby spadkobiercy po tych osobach w ciągu 3 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, w Sądzie Rejonowym w Wadowicach, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.