Temat:
Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 569/17

 

Treść:
Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 569/17 z wniosku Krystyny Kaczkoś przy uczestnictwie Gminy Spytkowie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Ryczowie, gmina Spytkowice, powiat Wadowicki, stanowiącej działki nr 2654/1 o pow. 0,0037 ha, nr 2654/2 o pow. 0,0343 ha, powstałe z działki nr 2882, która zmieniła oznaczenie nr 2654, objętej zaginionym wykazem hipotecznych lwh 68 Ryczów, dla której nie można ustalić stanu własności zaś w rejestrze gruntów jako władający ujawniony jest Urząd  Gminy  Spytkowie -  drogi dojazdowe, zaś w  arkuszu posiadłości gruntowej nr 66 jako współposiadacze ujawnieni są Jan Maślona i Rozalia  Maślona; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie.