Temat:
Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 692/17

 

Treść:
Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 692/17 z wniosku Anny Marii Kwartnik przy uczestnictwie Grażyny Targosz i Anny Wrona o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Stroniu, gmina Stryszów, powiat Wadowicki, stanowiącej działkę nr 96/3 o pow. 0,0141 ha, objętej  Zbiorem   Dokumentów  ZD 19.851 /poprzednio ZD  11.992/, który  został urządzony dla zaginionego  lwh 110, ks.gr. gm.kat.  Stronie, w którym jako współwłaściciel  w 1/2 części ujawniony jest    Franciszek  Kruk s. Ignacego i Marii, zaś dalsze części własności tej nieruchomości nie  zostały ujawnione wobec  zniszczenia księgi  gruntowej , a w  rejestrze gruntów jako  jej właściciel ujawniony jest Karol  Leńczowski  s. Józefa i Anny zamieszkały Stronie 15; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie.