Temat:
Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 557/17

 

Treść:
Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 8 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 557/17  zarządził sporządzenie  spisu  inwentarza  majątku spadkowego po spadkodawcy  Leszku Piotrze Holcman, synu Czesława i Leokadii, zmarłego w dniu 28 listopada  2016 r. w Suchej Beskidzkiej, ostatnio sale zamieszkałym w Andrychowie pod nr 66 pryz ulicy Tkackiej (nr pesel spadkodawcy 60042608198), nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławie Wójcickiej stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.
Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają  zamieszczeniu w spisie inwentarza.