Temat:
Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 650/17

 

Treść:
ZARZĄDZENIE
 
 
Dnia 29 stycznia 2018r
 
Przewodniczący w osobie SSR Teresy Latocha w Sądzie Rejonowym w Wadowicach I Wydziale  Cywilnym po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2018r w Wadowicach sprawy z wniosku: Marii Mieszczak przy uczestnictwie Lucyny Magiery, Marka Marcina Mieszczaka, Pawła Mieszczaka o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Mieszczaku, podział majątku wspólnego i dział spadku po Włodzimierzu Mieszczaku
zarządza:
dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Pawła Mieszczaka, urodzonego w 1968 w Wadowicach - ustanowić kuratora w osobie Lucyny Magiery (adres do korespondencji: ul. Kościelna 10, 34-120 Andrychów) celem reprezentowania go w niniejszym postępowaniu.