Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 291/17
Ogłoszenie
 
Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Halinie Kowal, córce Edwarda i Janiny, zmarłej w dniu 4 maja 2016 roku w Zebrzydowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Stanisławiu Górnym, PESEL: 56030106829.
Sąd poucza, że ten  kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
   

Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2018-01-02
PublikującyRyszawy Sławomir 2018-01-02 09:18:44
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2018-01-02
Data wygaśnięcia: Ryszawy Sławomir 2019-01-02