Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 439/16

"Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 439/16 z wniosku Adama Byrskiego o zasiedzenie służebności przejazdu i przechodu po działce nr 7087 o powierzchni 0,0341 ha położonej w Choczni, objętej Zbiorem Dokumentów ZD nr 5375  Sądu Rejonowego w Wadowicach, w którym jako współwłaściciele ujawnieni są: Władysław Holcman w 7/200 części,  Franciszek  Holcman w 7/200 części , Jan  Holcman w 7/200 części, Tadeusz   Holcman w 7/200 części, Stefania  Bartyzel w 7/200 części, a na skutek tego, że  księga gruntowa  lwh 149 dla wsi Chocznia uległ zniszczeniu dalsze części własności tej nieruchomości nie zostały ujawnione, zaś w ewidencji gruntów jako władający ujawniony jest Urząd Miejski w Wadowicach - Drogi Powszechnego Korzystania; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie."

Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłRóżański Krzysztof 2017-06-13
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-06-13 08:53:58
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-09-13