Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 792/16
Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 30 maja 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 792/16  zarządził sporządzenie  spisu  inwentarza  majątku spadkowego po spadkodawcy  Pawle Korczaku, synu Adolfa i Bronisławy, zmarłym w dniu 26 maja 2014 r. w Inwałdzie i tam ostatnio stale zamieszkałym na osiedlu Korcza nr 84 (PESEL 63060615599), nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławie Wójcickiej stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.
Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobierami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają  zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-06-02
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-06-02 15:19:33
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-09-02