Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 949/15
"Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 949/15 z wniosku Gminy Spytkowice o zasiedzenie  nieruchomości położonych w Bachowicach stanowiących działki nr 401/7 o powierzchni 0,0689 ha, nr 623/9 o powierzchni  0,0543 ha, nr 1442/2 o powierzchni 0,0416 ha, nr 3093/10 o powierzchni 0,1047 ha, nr 4275 o powierzchni 0,2489 ha, dla  których nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności, nr 1441/5 o  powierzchni 0,0504 ha, objętej Zbiorem Dokumentów ZD nr 11145 Sądu Rejonowego w Wadowicach, w którym jako właściciel ujawniony jest Stefan Suski syn Jana i Walerii, nr 4287 o powierzchni 0,1223 ha, objętej Zbiorem Dokumentów ZD nr 9672 Sądu  Rejonowego w Wadowicach, w którym jako współwłaściciele ujawnieni są Jan Dębski syn Józefa i Marii w 1/2 części  oraz Maria  z Mamoniów  Jasińska córka  Juliana  i Eleonory w 3/8 części, zaś odnośnie udziału w wysokości 1/8 części nie można ustalić współwłaściciela; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości których dotyczy przedmiotowe postępowanie."


Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-05-19
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-05-19 15:01:32
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-08-19