Sąd Rejonowy w Wadowicach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności

Do Sądu Rejonowego w Wadowicach, będącego sądem spadku po spadkodawczyni Danucie Woźniak, PESEL 51082612524, zmarłej 5 marca 2017 r., ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej Barwałd Górny 151, w dniu 28 czerwca 2017 r. został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-10-16
PublikującyPolak Łukasz 2017-10-16 09:47:30
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2019-01-16
„Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 1358/16 z wniosku Krystyny Gwiazda o zasiedzenie prawa własności części nieruchomości położonej w Sułkowicach, gmina Andrychów, powiat Wadowicki, stanowiącej działkę nr 1853/2 o pow. 0,0972 ha,  dla której nie można ustalić stanu własności ani  księgi wieczystej zaś w rejestrze gruntów jako jej współwładający ujawnieni są  Władysław Makles, syn Ignacego i Marii oraz Maria  Rozalia Zawadzka, córka Jana i Rozalii; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie.”
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-09-19
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-09-19 08:47:47
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-12-19
„Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 147/17 z wniosku Jana Fabin o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Spytkowicach, gmina Spytkowice, powiat Wadowicki, składającej się z działek nr 3978/1 o pow. 0,7728 ha, nr 3988/2 o pow. 0,1698 ha, nr 4440/2 o pow. 0,3891 ha dla której nie można ustalić księgi wieczystej  ani stanu własności zaś w rejestrze gruntów jako jej posiadacz samoistny ujawniony jest  Józef  Fabin  syn Stanisława zamieszkały Spytkowice, ul. Nowa 10; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie.”
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-09-19
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-09-19 08:46:07
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-12-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 477/17 Sygn_ns 477-17.pdf 110336 bajtów 14
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-08-31
PublikującyPolak Łukasz 2017-08-31 22:05:48
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-10-01
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 445/17 ogłoszenie_NS_445-17.pdf 253333 bajtów 24
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-08-31
PublikującyPolak Łukasz 2017-08-31 22:04:56
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-10-01

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1068/16 prowadzone jest postępowanie z wniosku Władysławy Prorok o uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Skawinki gmina Lanckorona, składającej się z działki nr 2901/6 o pow. 0, 3021 ha, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G 190 obręb nr 0005 Skawinki, dla której nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności.      
Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia, o ile zostanie ono udowodnione.

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-08-29
PublikującyPolak Łukasz 2017-08-29 13:44:49
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-11-29
„W Sądzie Rejonowym w Wadowicach, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 42/17, toczy się postępowanie z wniosku Marzeny Pasternak, Krzysztofa Pasternak przy uczestnictwie Jana Pieczarka (syna Stanisława i Anny), Jana Dziedzic, Jana Pieczarka (syna Stanisława i Marii), Ewy Potoczny, Mariana Potoczny, Andrzeja Potempa, Zbigniewa Potempa, Heleny Brzazgacz, Beaty Wróbel, Tadeusza Potempa, Edwarda Potempa, Wandy Gaik, Zofii Potempa, Marii Potempa, Agnieszki Potempa, Anny Gzela, Marty Kołaczyk, Ewy Zmiertka, Małgorzaty Płonka, Adama Potempa, Sławomira Potempa, Urszuli Weiser o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Wieprzu, stanowiącej część działki nr 6046/7, o pow. ok 0,0020 ha, dla której nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności.
Sąd wzywa wszystkich właścicieli wyżej wymienionej nieruchomości lub ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili własność lub nabycie spadku, pod rygorem pominięcia ich przy ustalaniu zasiedzenia, jeśli zostanie ono stwierdzone.”
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-08-18
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-08-18 07:47:35
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-11-18
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. I Ns 1365/16 Ogłoszenie I Ns 1365.16.pdf 159942 bajtów 22
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-08-02
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-08-02 11:09:03
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2018-11-02

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 987/14 prowadzone jest postępowanie z wniosku Edwarda Wrony przy uczestnictwie Anny Knapik, Krystyny Świerguła i Andrzeja Wrony o uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Bachowice, gmina Spytkowice, składającej się z działki nr 262/4 o pow. 0, 0167 ha, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G 751 obręb nr 0001 Bachowice, dla której nie można ustalić stanu własności.            
Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia, o ile zostanie ono udowodnione.

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-03-09
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-09 12:58:17
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2017-12-09
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1284/16 ogłoszenie_I Ns 1284-16.docx 12387 bajtów 12
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-12-08
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-08 11:44:04
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-03-08

Do Sądu Rejonowego w Wadowicach. będącego sądem spadku po spadkodawcy Krzysztofie Gołda, PESEL 51020818551, zmarłym 26 kwietnia 2016 r., ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Rzykach, Osiedle Młocki Dolne 55, 34-125 Sułkowice, w dniu 7 września 2016 r. został złożony wykaz inwentarza.Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-12-06
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-06 10:28:11
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-03-06

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 383/14 prowadzone jest postępowanie z wniosku Lidii Piórkowskiej przy uczestnictwie Marii Błońskiej, Jadwigi Stępniak, Elżbiety Łach, Mirosława Dębińskiego, Stanisławy Krupa, Macieja Barucha, Jerzego Barucha i Renaty Harańczyk o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, składającej się z działki nr 5391 o pow. 0, 0380 ha, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G 253 obręb nr 0005 Kalwaria Zebrzydowska, dla której nie można ustalić stanu własności.            

Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-12-01
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-01 08:47:05
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-03-01
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 945/16 Ns 945-16.pdf 166725 bajtów 15
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-23
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-23 14:55:00
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-01-04
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 640/16 Ns 640)16.pdf 162074 bajtów 16
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-14
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-14 14:18:36
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-02-14
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1197/16 I Ns 1197-16.pdf 175282 bajtów 15
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-14
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-14 08:32:13
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-02-14
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1233/16 I Ns 1233-16.rtf 52927 bajtów 11
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-08
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-08 14:43:20
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-02-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1234/16 I Ns 1234-16.rtf 36185 bajtów 8
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-08
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-08 14:42:17
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-02-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 770/16 Ns 770-16.pdf 161860 bajtów 16
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-10-26
PublikującyPolak Łukasz 2016-10-26 10:16:44
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-01-26
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 728/16 Ns 728-16.pdf 165670 bajtów 10
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-10-19
PublikującyPolak Łukasz 2016-10-19 15:19:45
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-04-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 794/16 I ns 794.16.pdf 167676 bajtów 13
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-10-10
PublikującyPolak Łukasz 2016-10-10 13:12:23
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2017-11-21
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy w Wadowicachul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice tel. (33) 875-70-00 email: oa_wadowice@krakow.so.gov.pl
Wygenerowano: 18 października 2017r. 13:07:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.